Om deel te nemen aan een au pair uitwisselingsprogramma zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Stemt in met deelname aan een cultureel uitwisselingsprogramma waarbij de au pair als familielid wordt opgenomen in het gezin;
 • Bestaat uit minimaal 2 of meer personen.
 • Heeft een extra kamer met een bed, kast, verwarming en internet- en telefoonverbinding.
 • Heeft een au pair nodig voor maximaal 30 uur per week en maximaal 8 uur per dag(oppasuren ingesloten). Ook moet de au pair twee dagen per week volledig vrij zijn.
 • Heeft ten minste 1 jaar lang voldoende inkomen. Er geldt een inkomenseis van 1,5 keer het wettelijke minimumloon in Nederland.
 • Geeft gratis kost en inwoning.
 • Betaald zakgeld (max. wettelijk toegestane bedrag) van €340 per maand + €10 bel tegoed aan au pair.
 • De au pair mag lichte ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden verrichten. U dient een interieurverzorgster te gebruiken voor andere werkzaamheden.
 • Samen met de au pair een dagindeling afspreken.
 • Draagt de eventuele kosten van een verplichte TBC test voor de au pair
 • Stelt een fiets beschikbaar voor de au pair.

Het gastgezin

 • Is tussen de 18-30 jaar oud bij aanvang van de reis;
 • Is in het bezit van een geldig paspoort (tot 3 maanden na vertrekdatum);
 • Komt voor maximaal 1 jaar naar Nederland;
 • Is niet eerder in het bezit geweest van een verblijfsvergunning in het kader van culturele uitwisseling;
 • Mag niet eerder illegaal in Nederland hebben verbleven;
 • Heeft niet eerder werkzaamheden verricht voor het gastgezin, ook niet in het buitenland;
 • Is in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG).
 • Mag geen contract met een gastgezin of een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie ondertekenen waarmee je je verplicht tot het betalen van geld of een geldboete als sanctie wegens het niet nakomen van een of meerdere bepalingen van dit contract;
 • Moet in Nederland een basis zorgverzekering afsluiten;
 • Je mag niet meer dan € 34 betalen voor bijvoorbeeld Inschrijfgeld en/of bemiddelingskosten en/of het volgen van een (door de eigen overheid voorgeschreven) cursus ter voorbereiding op het verblijf in Nederland;
 • Mag bij een eerdere aanvraag voor een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens hebben verstrekt of relevante gegevens hebben achtergehouden;
 • Mag geen taken gaan verrichten voor personen dat een meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereist;
 • Moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (TBC) (binnen 3 maanden nadat de verblijfsvergunning is ontvangen);
 • Legaliseren van buitenlandse documenten met apostillestempel;
 • Heeft een geboortecertificaat;
 • Is in bezit van een verklaring van goede gezondheid;
 • Heeft een verklaring en geen zorgplicht voor kinderen in land van herkomst;

De au pair